previous pauseresume next

اخبار

بازدید وزیر محترم بهداشت ، رئیس دانشگاه و معاونین درمان و بهداشت از بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

در مورخه ۷/۶/۹۴ بازدید وزیر محترم بهداشت و رئیس دانشگاه و معاونین بهداشت و درمان و منابع و نیروی انسانی از شبکه گلپایگان انجام گرفت.

بازدید معاون محترم وزیر و رئیس دانشگاه از شبکه گلپایگان

در روز یکشنبه مورخه ۹۳/۱۲/۱۷ آقای دکتر حریرچی قائم مقام وزیر محترم بهداشت و درمان به اتفاق آقای دکتر اصغری رئیس دانشگاه و معاونین درمان و بهداشت آقایان دکتر طلوعی و دکتر صدری از بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان بازدید نمودند.

برگزاری آموزش پرسنل انتظامات غرب استان

در تاریخ ۹۳/۰۸/۲۲ جلسه آموزشی تخصصی ویژه پرسنل انتظامات غرب استان در سالن آموزش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گلپایگان برگزار گردید .

اعزام تیم جامعه نگر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به گلپایگان

در راستای ارتقای خدمات بهداشتی و هفته سلامت تیم جامعه نگر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به گلپایگان     اعزام شدند...

تودیع و معارفه سرپرست بیمارستان امام حسین(ع)

طی حکمی از سوی معاون درمان دانشگاه آقای دکتر داریوش سلطانی به عنوان سرپرست بیمارستان امام حسین (ع)منصوب گردیدند

اشتراک در اخبار