previous pauseresume next

جلوگیری از عرضه محموله ۳ تنی ماست در گلپایگان

در مورخ ۱۹/۰۸/۹۳ پیرو حکم دادستان محترم شهرستان گلپایگان از عرضه ۳ تن محصول ماست جلوگیری بعمل آمد.

آزمون فصلی سنجش اطلاعات بهورزان

به اطلاع کلیه بهورزان می رساند که آزمون فصلی سنجش اطلاعات بهورزان در تاریخ ۹۳/۱۰/۷ در سالن مرکز بهداشت شهرستان راس ساعت ۸ صبح برگزار می گردد.

۷ آبان ،پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر

مصرف همزمان مواد مخدر و برخی از داروهای خواب آور و آرامبخش می تواند سبب مسمومیت های شدید و حتی مرگ گردد.

۶آبان ،پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگیها

عضو محل گزیدگی مار را باید بی حرکت و هم سطح و یا کمی پایین تر از سطح قلب نگه داشت.

سمینار بیماریهای شایع زنان ویژه پزشکان عمومی و کاردان و کارشناس مامایی

به استحضار می رساند سمینار بیماریهای شایع زنان ویژه پزشکان عمومی و کاردان و کارشناس مامایی با ۳ امتیاز باز آموزی ۹۳/۸/۸ راس ساعت ۸ صبح در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان گلپایگان برگزار می گردد.

برگزاری برنامه مدون CPRجهت پزشکان عمومی

با برنامه ریزی واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت شهرستان گلپایگان کنفرانس یک روزه احیای قلبی و ریوی در تاریخ ۱/۸/۹۳ در سالن آموزش شبکه بهداشت شهرستان تشکیل شد.

۵ آبان ،پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات و مواد شیمیایی و شوینده خانگی

در صورت تماس پوست و یا چشم با مواد اسیدی و قلیایی سریعا با مقادیر فراوان آب شستشو داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنید و در صورت بلع این قبیل مواد هرگز بیمار را وادار به استفراغ نکنید.

کارگاه آموزشی سیاستها و رویکردهای جدید سلامت باروری

در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۳ کارگاه آموزشی «سیاستها و رویکردهای جدید سلامت باروری »ویژه پزشکان و کاردانهای خانواده و مامایی در سالن مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.

برگزاری همایش پیاده روی کارکنان شبکه

به مناسبت برگزاری روز جهانی قلب و هفته قلب سالم  همایش پیاده روی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان در روز ۵ شنبه ۹۳/۷/۱۷ ساعت ۷ صبح با مشارکت واحدهای مبارزه با بیماریها و امور عمومی برگزار شد.

معدوم سازی محموله غیر مجاز و غیر بهداشتی پنیر پیتزا و خامه

در مورخ ۹۳/۷/۱۶ هشت تن محموله پنیر پیتزا و خامه غیر مجاز و غیر بهداشتی توسط سرپرست غذا و دارو و کارشناس امور حقوقی شبکه بهداشت و درمان گلپایگان معدوم گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS