previous pauseresume next

نظارت بر عرضه نوشت افزار دانش آموزی

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۶۵۳ جناب آقای یارمحمدیان سرپرست فرمانداری گلپایگان در خصوص نظارت بر عرضه نوشت افزار دانش آموزی جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

کلاس مشاوره شیر دهی اواخر نارسی

بدین وسیله تاریخ برگزاری ،همچنین تاریخ و کد پیش آزمون و پس آزمون کلاس مشاوره شیر دهی اواخر نارسی طبق جدول ذیل جهت اطلاع همکاران بارگذاری می گردد:

نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی جهت مراقبین وبهورزان

با توجه به برگزاری کلاس نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی جهت مراقبین وبهورزان کدها وتاریخ ها جهت برگزاری ازمونهای الکترونیکی به شرح زیر میباشد

مراقبین :   کد پیش ازمون ۳۷۱۵ درتاریخ ۴/۷/ ۹۷ازساعت ۹الی ۱۴

 کد پس ازمون ۳۷۱۶ درتاریخ۷/۷/ ۹۷ ازساعت  ۹الی ۱۴

بهورزان:    کد پیش ازمون۳۷۲۰  درتاریخ۷/۷/۹۷ ازساعت۹الی ۱۴

 کد پس ازمون۳۷۲۱  درتاریخ۹/۷/۹۷  ازساعت۹الی۱۴

کلاس آشنایی با بیماریهای واگیر ویژه خدمات

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس آشنایی با بیماریهای واگیر ویژه خدمات در تاریخ ۹۷/۷/۵ راس ساعت ۱۳-۱۱ در سالن کتابخانه شبکه برگزار می گردد.

همچنین لازم به ذکر است :

پیش آزمون مورخ ۴/۷/۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۴ با کد ۳۶۵۱

پس آزمون مورخ ۷/۷/۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۴ با کد ۳۶۵۸

کلاس مدیریت چاقی در بارداری ویژه پزشکان ،ماماها و کارشناسان ستادی

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس مدیریت چاقی در بارداری ویژه پزشکان ،ماماها و کارشناسان ستادی مورخ ۹۷/۷/۹ راس ساعت ۱۴-۱۱ در سالن اندیشه شبکه بهداشت و درمان برگزار می گردد.

ماموریتهای ۶ ماهه اول سال ۹۷

بدین وسیله به اطلاع کلیه همکاران می رساند که برگه های ماموریت ۶ ماهه ی اول سال ۹۷ را ظرف مدت یک هفته به دفتر مدیریت شبکه تحویل دهند.

تکمیل کادر مرکز آموزش بهورزی

مرکز بهداشت شهرستان درنظردارد جهت تکمیل کادر مرکز اموزش بهورزی یک نفر مربی سلامت خانواده از بین شاغلین محیطی دارای مدرک فوق دیپلم و کارشناسی را برگزیند لذا به اطلاع متقاضیان می رساند درخواست های خود را به صورت کتبی تا پایان شهریور به واحد بهورزی تحویل نمایند .

طرح ملی جشن عاطفه ها با شعار لبخند مهر بسته به لبخند شما

بپیوست تصویر نامه شماره ۲۰۵۱/۱/۰۵۵۹۴  مورخ  ۹۷/۶/۱۵ در خصوص برگزاری طرح ملی جشن عاطفه ها با شعار لبخند مهر بسته به لبخند شما بارگذاری می گردد.

دوازدهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری

بدینوسیله به پیوست فراخوان « دوازدهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری » و فرم ثبت اطلاعات فعالیت­های نوآورانه آموزشی (فرآيندهای آموزشی) بارگذاری می شود.

خرید بیمه نامه درمان تکمیلی کارکنان

 با عنایت به رای کمیسیون مناقصات دانشگاه در خصوص خرید بیمه نامه درمان تکمیلی کارکنان از تاریخ ۹۷/۵/۱  به مدت یک سال، با شرکت بیمه دانا با سرانه ماهیانه هرنفر ۷۳۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده است. لذا همکارانی که تمایل به استفاده از بیمه تکمیلی دارند می توانند روزهای یکشنبه و پنج شنبه تا پایان وقت اداری ۹۷/۶/۲۷ به اتاق ۱۰۱ شبکه جهت ارائه فرم ثبت نام و مدارک لازم (کپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده اصلی و افراد زیرمجموعه، یک قطعه عکس ۳*۴بیمه شده اصلی و کپی صفحه اول دفترچه)مراجعه نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS