previous pauseresume next

نظارت بر مواد غذایی

معاونت غذا وداروواحد نظارت بر مواد غذايي

 

کارشناس نظارت بر مواد غذایی : خانم مهندس سلطانی ( کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی )

 

شرح وظایف :

 

۱- بازدید و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه به مراکز تولید ، نگهداری و بسته بندی فرآورده های غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و ظروف و بسنه بندی .

۲- بررسی در زمینه بهبود روش های تولید و نگهداری فرآورده های غذائی ، بهداشتی و آرایشی .

۳- نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده و رعایت مندرجات پروانه ساخت توسط تولید کنندگان مواد غذائی ، بهداشتی و آرایشی .

۴- بررسی و تنظیم مدارک مربوط به پروانه های تأسیس ، مسئول فنی ، بهره برداری و ساخت مراکز تولید مواد غذائی ، آرایشی و بهداشتی .

۵- برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی لازم .

۶- انجام بررسی های لازم همه جانبه به منظور تأیید محل احداث واحد های تولید مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی با رعایت دستورالعمل آلاینده ها حسب درخواست رسمی اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی

۷- اجرای دقیق دستورالعمل های ارسالی از سوی معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه .

۸ – معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره از طرف مراجع قضائی و همچنین نظارت بر انهدام فراورده های غذائی ، آرایشی و بهداشتی غیر قابل مصرف

۹-کنترل بر نحوی نظارت مسئولین فنی واحد های تولیدی

۱۰-برگزاری کلاسهای آمورشی و توجیهی برای مسئولین فنی و مدیران واحد های تولیدی

۱۱-برگزاری جلسات و کلاسهای آموزشی برای ارگانها و ادارات

۱۲-نمونه برداری از واحد های تولید کننده .

۱۳- شرکت در جلسات ستادی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۴- شرکت در جلسات کمسیون امنیتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرمانداری

۱۵- کنترل و نظارت بر حضور مسئولین فنی در صنایع و کارگاه ها

۱۶- اطلاع رسانی ضوایط و آیین نامه های واصله از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صنایع غذایی و بهداشتی تحت پوشش در حداقل زمان

۱۷- نظارت و بازرسی فروشگاه ها و سلف سرویس بیمارستان، دانشگاه، مدارس شبانه روزی شهرستان و کنترل مواد اولیه

۱۸- معرفی کارگاه های مشمول شناسه نظارت جهت عقد قرارداد به آزمایشگاه های همکار

۱۹- ارسال گزارش عملکرد ماهانه

۲۰- ارسال گزارش عملکرد ماهیانه خارج از ساعات اداری

۲۱- آموزش چهره به چهره به مراجعین محترم

۲۲- بازدید زمین و محل های مورد استعلام فرمانداری، جهاد کشاورزی، اداره صنعت معدن و تجارت، اداره آب و محیط زیست

۲۳- بازرسی و بازدید محل های مورد استعلام مجمع امور صنفی شهرستان

۲۴- بازرسی و بازدید محل های مورد استعلام معاونت غذا و دارو دانشگاه

۲۵- تعامل و همکاری های دو جانبه با بهداشت محیط شبکه در بازدید از صنوف مشمول شناسه نظارت

۲۶- بررسی و ارزیابی مسئولین فنی و صنایع غذایی و بهداشتی برتر و ارسال مدارک آن ها به معاونت

۲۷- بررسی، ارزیابی و تکمیل فرم ارزشیابی PRPs صنایع

۲۸- معرفی مسئولین فنی جهت گذراندن دوره آموزشی به معاونت غذا و دارو ، آزمایشگاه همکار و صنایع مربوطه

۲۹- بازدید از فروشگاه های آرایشی و بهداشتی شهرستان

۳۰- تکمیل و ارسال فرم نیاز سنجی آموزشی غذا – دارو

۳۱- بازدید از سالن های ورزشی به منظور کنترل مکمل های ورزشی و تغذیه ای با فرمانداری و اداره تربیت بدنی

۳۲- بازدید از صنایع و کارگاه های شهرستان و انجام امور اداری در خارج از وقت اداری

۳۳- راهنمایی صنایع غذایی و بهداشتی شهرستان در ارتقا امتیاز PRPs

۳۴- ارتقای آزمایشگاه کنترل کیفیت صنایع از نظر مکان و تجهیزات

۳۵- کنترل و بازرسی عطاری های شهرستان

۳۶- تسریع در پیگیری شکایات واصله از معاونت غذا و دارو و سایر استان ها و شبکه های استان

۳۷- کنترل و نظارت بر عرضه مکمل های ورزشی و تغذیه ای

۳۸- برگزاری جلسات آموزشی در مراکز بهداشتی، ادارات و ارگانهای شهرستان

۳۹- نظارت بر مرخصی های مسئولین فنی

۴۰- کنترل و نظارت بر تبلیغات سطح شهرستان ( مواد غذایی، آرایشی، دارویی و...)

۴۱- کنترل و نظارت بر کیفیت شیر مدارس

۴۲- کنترل و نظارت بر غنی سازی آرد با آهن

۴۳- آموزش و بازدید عملی از فرآیند تولید، کنترل و بازرسی ظروف یکبار مصرف

۴۴- توزیع پوستر و پمفلت های آموزشی ارسالی در صنایع، مرکز بهداشتی، داروخانه ها، ادارات و ارگان های دولتی شهرستان

۴۵- کنترل مستمر و بازدید از داروخانه های شهرستان

۴۶- تشکیل کمیته دارویی به صورت فصلی

 

واحد های تحت نظارت:

۲۵ واحد دارای پروانه ساخت عبارتند از واحدهای لبنی، کنسروی، بسته بندی خشکبار و حبوبات، کارخانه یخ، ظروف یک بار مصرف و دبه پلاستیکی و پت، آرایشی بهداشتی ( مواد شوینده و جرمگیر) و واحد آردی

 

 

واحد های مشمول شناسه نظارت :

تعداد ۱۲ کارگاه تولید و بسته بندی عسل –۵ واحد در حال اخذ شناسه نظارت

تعداد بیش از ۲۰ کارگاه قنادی –۵ واحد در حال اخذ شناسه نظارت

تعداد بیش از ۳۰ کارگاه ماست بندی – ۵ واحد در حال اخذ شناسه نظارت