previous pauseresume next

معرفی واحد بهداشت محیط

مسئول واحد :آقای غلامرضا عزیزی

سمت:کارشناس بهداشت محیط

مدرک تحصیلی :مهندسی بهداشت محیط

 

کارشناس واحد :خانم مطهره کرمی

مدرک تحصیلی :مهندسی بهداشت محیط

 

شماره تماس :۰۳۱۵۷۴۵۰۲۰۳ و ۰۳۱۵۷۴۲۴۰۰۱ داخلی ۲۰۵

پست الکترونیک:

golpayeganmohit@yahoo.com

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

شرح وظایف:

۱-نظارت بر اجرای استانداردها ،دستورالعمل ها و مقررات بهداشت محیط

۲-نظارت وکنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه وتوزیع ،نگهداری و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی ،امکان عمومی ،مراکز بهداشتی درمانی ،مراکز آموزشی و تربیتی ،مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی به منظور اجرای مقررات وآیین نامه ها و استانداردهای مربوطه و اظهار نظر کارشناسی پیرامون نقایص آنها

۳-تهیه وتنظیم برنامه های اضطراری با هماهنگی مرکز بهداشت استان و شرکت در مبارزه با اپیدمیها و تامین بهداشت محیط به هنگام بروز سوانح و حوادث،بلایا و همکاری با سایر واحدهای ذیربط

۴-رسیدگی به شکایات واصله مربوط به بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات لازم به مقام مافوق

۵-همکاری در برنامه ریزی ها و بررسی برنامه های بهداشت محیط با مقام فوق

۶-جمع آوری ،تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه بهداشت محیط

۷-نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی،خانه های بهداشت در امور بهداشت محیط

۸-ارتباط با مؤسسات علمی و آموزشی و تحقیقاتی به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه بهداشت محیط و ارائه اطلاعات مذکور به مقامات مربوطه

۹- همکاری در ارائه مشورت های بهداشتی به دستگاههای اجرایی و مرکز بهداشت استان طبق دستور مافوق

۱۰-تهیه و تنظیم دستور العمل ها و بخشنامه های اجرایی و عملیاتی و تسلیم به مقام مافوق

۱۱-شرکت فعال در برنامه های آموزشی ،کمیسیون های داخلی سازمان و کمیته های علمی مربوطه

۱۲-بازدید،نظارت و کنترل بهداشتی کشتارگاههای دام و طیور و سایر فرآورده های خام دامی و اعلام نواقص بهداشتی آنها به ادارات ذیربط

۱۳-بازدید ،نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی محیط کارخانجات تهیه و تولید مواد غذایی برابر دستورالعمل های بهداشت محیط

۱۴-نمونه برداری و دکنترل بهداشتی مواد خوردنی آشامیدنی ،آرایشی بهداشتی و ارسال نمونه های مربوط به آزمایشگاه و تفسیر نتایج آنها و انجام اقدام لازم برابر مقررات

۱۵-تهیه و تنظیم و صدور دستورات بهداشتی به منظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی کارخانجات ،کشتارگاهها و سردخانه ها و بهداشت عمومی جامعه

۱۶-شرکت در تهیه و تنظیم بودجه های بهداشت محیط

۱۷- تعیین اولویت ها برای اجرای طرح های بهداشت محیط و نظارت بر اجرای آنها

۱۸-بررسی و کنترل کیفیت فیزیکی،شیمیایی ،بیولوژیکی منابع آب آشامیدنی مطابق با استانداردهای مصوب و دستورالعمل های بهداشتی

۱۹-نظارت و کنترل بهداشتی در بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب مشروب و فاضلاب و ارائه طریق در جهت رفع نواقص مشاهده شده به ادارات ذیربط

۲۰-بررسی و کنترل نقشه های اجرایی جهت احدا ث و توسعه تاسیسات بهداشتی ،اماکن عمومی ،مراکز تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایی و کارگاهها و کارخانجات مواد غذایی به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا

۲۱-نظارت بر امر مبارزه با بند پایان ،جوندگان و حیوانات ناقل بیماریها وارائه مناسبترین روشها و طرح ها در این زمینه و آموزش مردم و سازمانهای ذیربط به منظور مبارزه اصولی با بند پایان و جوندگان

۲۲-نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه ی روشهای جمع آوری بازیافت ،محل و دفع زباله شهری و سایر خدمات شهربی که شهرداری ها انجام می دهند

۲۳- شرکت فعال در عملیات بهداشت محیط روستاها از طریق آموزشهای مردمی و جلب همکاری بین بخشی به منظور جمع آوری ،حمل و بازیافت و دفع بهداشتی زباله ،دفع بهداشتی مدفوع و کود حیوانی ،بهسازی معابر و جدا سازی نگهداری دام و نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت،دفع بهداشتی فاضلابها و همکاری در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی و سایر مسائل بهداشت محیطی در روستاها

۲۴-شناسایی منابع آلوده کننده هوا،ارائه پیشنهادات بهداشتی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا و بررسی لازم در مورد تاثیرهای هوای استنشاقی و سایر مواد موثر بر سلامتی انسان همراه با ارائه توصیه های لازم و ضروری به مراجع ذیربط در این خصوص