previous pauseresume next

معرفی واحد بهداشت دهان و دندان

پرسنل واحد بهداشت دهان و دندان

 1. ۱)دکتر اسداله وفائی کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان (مرکز بهداشت شهرستان)
 2. ۲)دکتر محمد خرم مرکز بهداشتی درمانی رئوف
 3. ۳)دکتر علی محمد ناصری مرکز بهداشتی درمانی افخمیه
 4. ۴)دکتر حمیدرضا عبدالحمیدی مرکز بهداشتی درمانی گلشهر
 5. ۵)دکتر مصطفی ناصری مرکز بهداشتی درمانی گوگد
 6. ۶)خانم دکتر لیلا قاسمی مرکز بهداشتی درمانی سعید آباد
 7. شرح وظایف

  ۱- معاینه، تشخیص و درمان بیماران در سطح دندان پزشکی عمومی یا تخصصی مربوط

  ۲- تعیین و دستور نوع آزمایش های پاراکلینیکی در صورت لزوم

  ۳- مراقبت در اجرای دستورات دارویی و بهداشتی داده شده و راهنمایی بیماران

  ۴- بررسی بیماریهای مختلف مربوط در منطقه و تهیه گزارش لازم

  ۵- تهیه و تنظیم برنامه های تحقیقاتی در مورد بیماریهای دهان

  ۶- ارزشیابی استانداردهای دارویی، مواد دندان پزشکی، وسایل دندانپزشکی و پرسنلی

  ۷- مطالعه و تحقیق درباره امکانات پیشگیری از ضایعات دهان و دندان

  ۸- نظارت و شرکت در گردآوری اطلاعات مربوط به چگونگی گسترش بیماریهای دهان و دندان و تعیین مشکلات مربوطه و اقدام جهت رفع نواقص موجود

  ۹- تشخیص گروه های سنی با جمعیتی که باید از نظر دریافت خدمات بهداشت دهان و دندان به آنها اولویت داده شود.

  ۱۰- توجه به بهداشت دهان و دندان و مادران در جریان مراقبت های دوران بارداری و شیردهی

  ۱۱- مشاوره با سایر دندانپزشکان و پزشکان در صورت لزوم

  ۱۲- انجام بررسی های اپیدمیولوژیک در زمینه میزان فلوئور آب و برخورد عملیاتی ممکن و صحیح با نتایج این بررسی ها

  ۱۳- شرکت در امر تحقیقات دندان پزشکی و همکاری با سایر موسسات بهداشتی به منظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی

  ۱۴- نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به قانون امور پزشکی و دارویی

  ۱۵- نظارت بر گردآوری اطلاعات مربوط به چگونگی گسترش بیماریهای دهان و دندان و تجزیه و تحلیل آنها و تعیین مشکلات اجتماعی و اقتصادی مربوط در کشور و رفع نواقص موجود

  ۱۶- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق