previous pauseresume next

جشنواره فرهنگی ورزش کارکنان ،همسر و فرزندان آنها

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۹۴۳ مورخ ۹۷/۷/۱۶ جناب آقای یارمحمدیان سرپرست فرمانداری شهرستان در خصوص جشنواره فرهنگی ورزش کارکنان ،همسر و فرزندان آنها،بارگذاری می گردد.

جهت مشاهده فرم رشته های ورزشی و لیست افراد متقاضی اینجا کلیک کنید.

فایل پیوست: