previous pauseresume next

اطلاع رسانی دوره های بهبود مدیریت سازمان برنامه ریزی آذرماه ۹۶

فایل های مربوط به دورهای بهبود مدیریت سازمان برنامه ریزی در آذرماه ۹۶ به پیوست بارگذاری می گردد.

دوره بهبود مدیریت ۱

دوره بهبود مدیریت ۲