previous pauseresume next

بخشنامه تغییر ساعت کاری کارکنان دانشگاه

بپیوست تصویر نامه شماره ۴۹۹۱ مورخ ۹۸/۳/۲۹ جناب آقای دکتر علیرضا یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص بخشنامه تغییر ساعت کاری کارکنان دانشگاه و تغییر آن به ۶:۳۰ الی ۱۳:۳۰ جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

عدم صدور احکام سال ۹۸

بپیوست تصویر نامه شماره ۵۰۳۲ مورخ ۹۸/۳/۲۰ جناب آقای سجودی  معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر منابع انسانی در خصوص عدم صدور احکام سال ۹۸ جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

رعایت مقررات مربوط به حضور و غیاب کارکنان

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۸/۸۲۰/د مورخ ۹۸/۳/۲۷ جناب آقای دکتر رستمی در خصوص رعایت مقررات مربوط به حضور و غیاب کارکنان جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

همایش پیاده روی خانوادگی

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۵/۵۸۳ مورخ ۹۸/۳/۲۲ رییس اداره ورزش و جوانان در خصوص همایش پیاده روی خانوادگی روز ۹۸/۳/۲۳ از پارک شهر میدان بسیج به طرف خیبان امام رضا جهت اطلاع و شرکت در این همایش بارگذاری می گردد.

دسترسی به فصلنامه بهورز شماره ۱۰۰ روی بانک اطلاعات نشریات کشور

بپیوست تصویر نامه شماره ۲۶۰۰ مورخ ۹۸/۳/۱۳ در خصوص دسترسی به فصلنامه بهورز شماره ۱۰۰ روی بانک اطلاعات نشریات کشور جهت اطلاع و دسترسی بارگذاری می گردد.

کد پیش و پس آزمون مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه بهورزان ، مراقبین سلامت و پزشکان

بپیوست کد پیش و پس آزمون مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه بهورزان ، مراقبین سلامت و پزشکان بارگذاری می گردد.

سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر

بپیوست تصویر نامه ۲۳۴۵ مورخ ۹۸/۳/۹ در خصوص ثبت نام سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر بارگذاری می گردد.

ثبت نام دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده با عنوان Family physician bridging program

بپیوست تصویر نامه شماره ۹۲۴ مورخ ۹۸/۳/۵ در خصوص دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده با عنوان Family physician bridging program  جهت ثبت نام فراگیران بارگذاری می گردد.

ثبت نام بیمه شدگان در سامانه مشاهده سوابق جهت ارائه خدمات نوین سازمان

بپیوست تصویر نامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص ثبت نام بیمه شدگان در سامانه مشاهده سوابق جهت ارائه خدمات نوین سازمان جهت اطلاع و بهره برداری بارگذاری می گردد.

فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰۶ مورخ ۹۸/۳/۲ جناب آقای دکتر ناصر رستمی مدیر شبکه در خصوص فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان جهت اطلاع و اقدام لازم بارگذاری می گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS