previous pauseresume next

ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان

با توجه به نامه شماره  ۲/۶۸۶۱/د مورخ ۹۸/۴/۲۵ مدیر منابع انسانی دانشگاه ، به پیوست نامه شماره ۲/۵۸۳۳/و مورخ ۹۸/۴/۲۳ صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان بارگذاری می­گردد. 

تایید فرمهای ارزیابی عملکرد

به اطلاع می رساند فرم­های ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۰ در آدرس http://hrm.mui.ac.ir جهت تائید در دسترس می­باشند. مقتضی است کلیه کارکنان تا تاریخ مذکور نسبت به مشاهده و تایید  فرم ارزیابی اقدام نمایند.   

تغییر ساعات ادارات و برگشتن به روال قبل

بپیوست تصویر نامه ۹۸۰ مورخ ۹۸/۴/۱۶ جناب آقای ایوب درویشی در خصوص بخشنامه تغییر ساعات ادارات و برگشتن به روال قبل جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

ثبت­ نام عتبات دانشگاهیان ویژه خواهران

به پیوست پوستر بیست و یکمین دوره ثبت­ نام عتبات دانشگاهیان ویژه خواهران مجرد و متأهل اعم از دانشجویان، کارکنان، اساتید و خانواده ایشان جهت اطلاع علاقمندان بارگذاری می­گردد.

تشکیل پرونده سازمانی در سازمان نظام پزشکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلیه پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام پزشکی که در سازمان نظام پزشکی شهرستان گلپایگان پرونده سازمانی تشکیل نداده اند در اسرع وقت جهت تشکیل پرونده مذکور به سازمان نظام پزشکی این شهرستان مراجعه نمایند.

ثبت نام در مشاغل عملیاتی آتش نشانی

بپیوست تصویر نامه ۳۸۵۲ جناب آقای یارمحمدیان فرماندار محترم شهرستان در خصوص اختصاص ۳۰۰سهمیه به استان اصفهان در مشاغل عملیاتی آتش نشانی و برگزاری آزمون در تاریخ ۹۸/۵/۱۸ جهت اطلاع  بارگذاری می گردد.ضمنا شروع ثبت نام از تاریخ ۹۸/۴/۱۰ و از طریق سایت www.hrtc.ir  می باشد.

بخشنامه تغییر ساعت کاری کارکنان دانشگاه

بپیوست تصویر نامه شماره ۴۹۹۱ مورخ ۹۸/۳/۲۹ جناب آقای دکتر علیرضا یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص بخشنامه تغییر ساعت کاری کارکنان دانشگاه و تغییر آن به ۶:۳۰ الی ۱۳:۳۰ جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

عدم صدور احکام سال ۹۸

بپیوست تصویر نامه شماره ۵۰۳۲ مورخ ۹۸/۳/۲۰ جناب آقای سجودی  معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیر منابع انسانی در خصوص عدم صدور احکام سال ۹۸ جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

رعایت مقررات مربوط به حضور و غیاب کارکنان

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۸/۸۲۰/د مورخ ۹۸/۳/۲۷ جناب آقای دکتر رستمی در خصوص رعایت مقررات مربوط به حضور و غیاب کارکنان جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

همایش پیاده روی خانوادگی

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۵/۵۸۳ مورخ ۹۸/۳/۲۲ رییس اداره ورزش و جوانان در خصوص همایش پیاده روی خانوادگی روز ۹۸/۳/۲۳ از پارک شهر میدان بسیج به طرف خیبان امام رضا جهت اطلاع و شرکت در این همایش بارگذاری می گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS