previous pauseresume next

تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد سال۹۵حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۶/۰۵

قابل توجه کلیه همکاران محترم

در اجرای  بخشنامه شماره ۹۱۵۶ مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی مبنی بر  اجرای برنامه ارزیابی عملکرد سال ۹۵ مقتضی است کلیه کارکنان(رسمی ،پیمانی ، قرارداد کارمعین،پزشک خانواده ،تبصره ۴ ،خرید خدمت ، قانون کار و مشمولین طرح )  ضمن مطالعه راهنمای تکمیل فرم ارزیابی عملکردپیوست از طریق آدرس(prstime.mui.ac.ir) وارد  سامانه خدمات الکترونیک شده و با استفاده از کدملی به عنوان نام کاربری و رمز ورود  حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۶/۰۵ نسبت به تکمیل فرم ارزیابی  عملکرد و ثبت نهایی اقدام نمایند

اعلام تعطیلی دفتر پژوهش های کاربردی طبق سیاست های جدید معاونت بهداشتی (شبکه ها)

با عنایت به سیاست این حوزه مبنی بر تعطیلی دفتر پژوهش های کاربردی، بدینوسیله به اطلاع می رساند که از تاریخ ۹۶/۰۵/۲۶برای انجام کلیه امور مربوط به پژوهش (بررسی و تصویب طرح پژوهشی، برگزاری و یا شرکت در جلسات آموزش مرتبط با پژوهش ...) لازم است  با حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه هماهنگی به عمل آید

بسته خدمتی جدید تغذیه

به پیوست بسته خدمتی جدید تغذیه بارگذاری می گردد.

بخشنامه عدم ترک محل خدمت در ساعات اداری توسط کارکنان

با توجه به بخشنامه شماره ۸۸۰۲ مورخ ۲۲/۵/۹۶ ریاست محترم دانشگاه در خصوص الزام ساعات تعیین شده برای ورود و خروج از محل خدمت ،کلیه کارکنان از جمله معاونین ،روسا ،مدیران سرپرستان و کارکنان مکلف هستند ساعات تعیین شده را رعایت نموده و برای انجام امور شخصی از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نمایند

ورود اطلاعات کارکنان قراردادی کارمعین و طرح پزشک خانواده در سامانه کارمند ایران

روسا و مدیران محترم  کلیه  واحد های اجرایی دانشگاه با توجه به نامه شماره ۳۰۷۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ مدیرکل محترم اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع و پیرو بخشنامه های شماره ۲۳۲۶۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ و شماره ۵۹۸۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ مبنی بر اخذ شناسه از سامانه کارمند ایران به نشانی اینترنتیwww.karmandiran.ir  جهت کارکنان قراردادی کارمعین و طرح پزشک خانواده دارای کارنامه قبولی در آزمون ادواری  ، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ورود اطلاعات کلیه کارکنان قراردادی کارمعین و طرح پزشک خانواده که پس از تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ به کارگیری شده و دارای کارنامه قبولی ادواری می باشند در سامانه کارمند ایران حداکثر لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۸/ ۰۵ /۱۳۹۶اقدام لازم معمول گردد .

یادآور میگردد پس از ورود اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران کلیه همکاران محترم می بایست روند تایید درخواست را از قسمت "مشاهده گردش پرونده" تا زمان اخذ شناسه قرادادی پیگیری و در صورت نیاز از واحد رایانه و آمار این مدیریت پیگیری نمایند. نامه های مربوطه به پیوست ارسال می گردد.

نیاز به پزشک خانواده

به اطلاع می رساند مرکز بهداشت شهرستان گلپایگان نیاز به ۲ نفر پزشک جهت اشتغال در مراکز خدمات جامع سلامت سراور و حاج علی عظیمی به عنوان پزشک خانواده روستایی دارد متقاضیان جهت اطلاع بیشتر با شماره ۰۳۱۵۷۴۵۰۲۰۲ تماس حاصل نمایند.

برنامه سلامت مادران

برنامه سلامت مادران به پیوست ارسال میگردد

اطلاع رسانی کلاسهای آمادگی زایمان

برنامه کلاسهای آمادگی زایمان

برگزاری سمینار دو روزه نارسایی و بیماری قلبی

درخصوص سمینار دو روزه  نارسایی و بیماری قلبی طبق بروشور پیوست ارسال می گردد.

معرفی سایت آوای سلامت

 معرفی سایت آوای سلامت  

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS