previous pauseresume next

اطلاعیه

در راستای اجرای طرح  تحول نظام  سلامت کلینیک تخصصی  بیمارستان امام حسین(ع)در رشته های تخصصی ذیل از روزهای شنبه تا سه شنبه در شیفت عصر ساعت ۱۶ فعال می باشد.

۱-آقای دکتر علی باز قلعه-جراحی عمومی

۲-خانم دکتر عسکری-گوش و حلق و بینی

اطلاعیه

به اطلاع می رساند شبکه بهداشت و درمان گلپایگان جهت اجرای برنامه پزشک خانواده در مراکز روستایی و شهرهای زیر ۲۰۰۰۰نفر با شرایط مطلوبتر نسبت به قبل نیاز به همکاری پزشکان عمومی دارد.

اطلاعیه

مکان و روزهای فعالیت کلینیک دیابت شهرستان

اطلاعیه

با ارسال پیشنهادات سازنده و عملی خود به کمیته پیشنهادات جز سه برنده ما باشید.

اطلاعیه مدیر محترم هسته گزینش دانشگاه به کلیه پرسنل مجموعه

بپیوست نامه شماره ۵۴۱/۳۹/د مورخ ۵/۳/۹۳ مدیر محترم هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی جهت اطلاع رسانی به کلیه پرسنل زیر مجموعه ارسال می گردد.

کمیته برون بخشی ترویج فرهنگ سلامت در جوانان

تشکیل کمیته برون بخشی ترویج فرهنگ سلامت در جوانان

جلسه خیرین بهداشت و درمان

تشکیل جلسه انجمن خیریه بهداشت و درمان با حضور اعضا و هیئت مدیره محترم

اطلاعیه

متقاضیان دریافت تسهیلات به واحد حسابداری شبکه مراجعه نمایند.

تسهیلات تعمیرات مسکن و خودرو

متقاضیان دریافت تسهیلات به امور عمومی واحد محل خدمت خود مراجعه نمایند.

تشکیل کمیته بیماریهای مشترک انسان و دام

در تاریخ ۳/۳/۹۳ کمیته بیماریهای مشترک انسان و دام شهرستان تشکیل شد...

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS