previous pauseresume next

سهميه مهر ماه سال ۱۳۹۶ پلاژهاي چادگان

سهميه مهر ماه سال ۱۳۹۶ شبكه بهداشت و درمان گلپايگان از پلاژهاي چادگان به پیوست ارسال میگردد

شرایط فروش پروژه مسکونی ۴۰واحدی بهارستان

اطلاعیه مربوط به پروژه مسکونی بهارستان واقع در اصفهان- بهارستان خیابان بهشت نبش امیر کبیر به پیوست ارسال می گردد

دستورالعمل سامانه یکپارچه بهداشت گروه سنی نوجوانان و جوانان ویژه مراقب سلامت و بهورز

دستورالعمل سامانه یکپارچه بهداشت گروه سنی جوانان ویژه مراقب سلامت و بهورزدستورالعمل سامانه یکپارچه بهداشت گروه سنی نوجوانان ویژه مراقب سلامت و بهورز

کارگاه خودمراقبتی اجتماعی جهت کلیه اعضای شوراهای اسلامی روستاهای تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت سعیدآباد و سراور

درتاریخ های۱۴و ۱۵/۶/۹۶کارگاه خودمراقبتی اجتماعی جهت کلیه اعضای شوراهای اسلامی روستاهای تحت پوشش  مرکز خدمات جامع سلامت سعیدآباد وسراور ونیز پزشکان  ،ناظرین وبهورزان این دو مرکز برگزار گردید.

کارگاه خودمراقبتی اجتماعی جهت کلیه اعضای شوراهای اسلامی شهرهای گلپایگان گلشهر وگوگد

درتاریخ ۱۵/۶/۹۶کارگاه خودمراقبتی اجتماعی جهت کلیه اعضای شوراهای اسلامی شهرهای گلپایگان گلشهر وگوگدبرگزار گردید.

اعلام متقاضیان تیم های فنی دربحران

نظربه مصوبه کمیته کارگروه بهداشت و درمان و عنایت به آمادگی لازم دربرابر انواع بحران ها نظیرسیل ،زلزله،تجمعات انبوه نظیر حج و اربعین و... مقتضی است تیم های فنی شامل پزشک،کارشناس یا کاردان بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها از قبل سازماندهی شده باشند، لذا همکاران متقاضی طبق فرمت پیوست اطلاعات خود را تا پایان وقت اداری ۹۶/۰۶/۱۹ به واحد مدیریت خطر بلایا اعلام فرمایند.

راهنمای مراقب سلامت بهداشت روان

 به پیوست فایل آزمون مراقب سلامت بهداشت روان ارسال می گردد

برگزاری دوره آموزشی دندانپزشکان

به پیوست بروشور اطلاع رسانی برنامه آموزش مداوم دندانپزشکان  با عنوان درمان دندانهای تروماتیزه  ۹۶/۰۶/۱۶ بارگذاری میگردد

۱۲ شهریور روز بهورز گرامی باد

۱۲ شهریور روز بهورز بر همه بهورزان، پیشگامان عرصه سلامت گرامی باد روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان

دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری مورخ ۹۶/۰۶/۲۱

به پیوست اطلاع رسانی شرکت در دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری مورخ ۹۶/۰۶/۲۱ بارگذاری می گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS