previous pauseresume next

برگزاری سومین جلسه شورای کارگزاران سلامت در سالن آموزش شبکه بهداشت

درتاریخ ۴/۷/۹۶ سومین جلسه شورای کارگزاران سلامت در سالن آموزش شبکه بهداشت برگزار گردید.

پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان ( هفته ملی کودک ۲۵-۱۶ مهرماه)

به پیوست پمفلت آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان به مناسبت هفته ملی کودک ارسال میگردد

اطلاعیه جهت پذیرش مربی بهورزی

به استحضار می رساند که مرکز بهداشت شهریستان قصد پذیرش ۳ نفر مربی بهورزی از بین شاغلین در واحدهای بهداشتی، جهت اشتغال در مرکز آموزش بهورزی با شرایط زیر را دارد :

۱-مربی مبارزه با بیماری ها: کاردان مبارزه با بیماری ها یا کارشناس بهداشت عمومی- حداقل ۳ سال سابقه کار و فاقد تذکر کتبی در پرونده پرسنلی به صورت تمام وقت

۲- مربی مامایی و بهداشت خانواده: کارشناس مامایی - حداقل ۳ سال سابقه کار و فاقد تذکر کتبی در پرونده پرسنلی به صورت تمام وقت

۳- مربی بهداشت محیط و حرفه ای: کارشناس بهداشت محیط - حداقل ۳ سال سابقه کار و فاقد تذکر کتبی در پرونده پرسنلی به صورت ۲ روز در هفته

کلیه علاقمندان حداکثر تا پایان مهر ماه درخواست کتبی خود را به مرکز بهداشت شهرستان واحد گسترش تحویل نمایند.

روز جهانی قلب ۷ مهر ماه

فایل مربوطه به پیوست بارگذاری می گردد.

زمان برگزاری مسابقات جام دفاع مقدس ویژه بانوان

به پیوست نامه رئیس اداره ورزش و جوانان درخصوص اطلاع رسانی زمان برگزاری مسابقات جام دفاع مقدس ویژه بانوان در سه رشته بارگذاری می گردد.

ارتباط با سالمند و راه های شاد زیستن در سالمندی

مقاله ارتباط با سالمند و راه های شاد زیستن در سالمندی به پیوست بارگذاری می گردد

برگزاری کارگاه نیاز سنجی جامعه و کارگاه EOP در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان

درتاریخ  ۹۶/۰۷/۰۲ کارگاه نیاز سنجی جامعه و کارگاه EOP در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و با حضورکلیه پزشکان وکارشناسان ستادی برگزار گردید، و مطالب جامعی در این خصوص توسط مسئولین واحدهای مربوطه ارائه شد.

برگزاری مسابقات جام دفاع مقدس ویژه بانوان

به پیوست نامه رئیس اداره ورزش و جوانان و فرماندار محترم شهرستان مبنی بر برگزاری مسابقات جام دفاع مقدس ویژه بانوان در سه رشته بارگذاری می گردد.

نشست کتابخوان ویژه دفاع مقدس و نهضت عاشورا مورخ ۹۶/۰۷/۰۵

فایهای نشست کتابخوان ویژه دفاع مقدس و نهضت عاشورا به پیوست ارسال میگردد

شرکت در برنامه محفل شعر عاشورا و دفاع مقدس مورخ ۲/۷/۹۶

فایل مربوطه به پیوست ارسال میشود

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS