previous pauseresume next

مجمع خیرین شهرستان

مجمع خیرین شهرستان گلپایگان در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۷/۲۶ در سالن اندیشه شبکه بهداشت با موضوع تبیین اولویت های بهداشتی درمانی شهرستان برگزار گردید

هفته سلامت بانوان ایرانی

هفته سلامت بانوان ایرانی ۳۰-۲۴مهرماه با شعار" حرکت "برای سلامت زنان

۸توصیه برای افزایش فعالیت بدنی در زندگی روزمره زنان

روزجهانی تخم مرغ وبزرگداشت هفته ملی کودک

به مناسبت روزجهانی تخم مرغ وبزرگداشت هفته ملی کودک واحد بهبود تغذیه وکودکان شبکه بهداشت با همکاری اداره بهزیستی اقدام به برگزاری جشنواره تخم مرغ در دومهد کودک عشق مادری وثناومهدیا نمودند

آزمون عوامل موثربرناباروری وپیامدهای تک فرزندی

بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ آزمون (عوامل موثربرناباروری وپیامدهای تک فرزندی)ویژه مراقبین سلامت به علت حضور تیم پایش وزارت متبوع ازمورخ  ۹۷/۷/۱۶ به ۹۷/۷/۲۳  تغییر یافت.

جشنواره فرهنگی ورزش کارکنان ،همسر و فرزندان آنها

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۹۴۳ مورخ ۹۷/۷/۱۶ جناب آقای یارمحمدیان سرپرست فرمانداری شهرستان در خصوص جشنواره فرهنگی ورزش کارکنان ،همسر و فرزندان آنها،بارگذاری می گردد.

کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۷/۱۹ راس ساعت ۸ بامداد آغاز می گردد.از شرکت کنندگان تقاضا می شود راس مقرر در سالن اندیشه حضور یابند.

ضوابط ادامه تحصیل کارکنان

بپیوست تصویر بخشنامه شماره ۱۲۱۰۰/۲/د  مورخ ۱۳۹۷/۷/۶   موضوع  ضوابط ادامه تحصیل کارکنان ارسال میگردد.  

تلفن گویای ۰۹۶۶۲ جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات علیه میراث فرهنگی

بدین وسیله تصویر نامه شماره ۲۵۴ مورخ ۹۷/۷/۱۱ جناب آقای قانونی سرپرست نمایندگی شهرستان گلپایگان در خصوص تلفن گویای ۰۹۶۶۲ جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات علیه میراث فرهنگی جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

نظارت بر عرضه نوشت افزار دانش آموزی

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۶۵۳ جناب آقای یارمحمدیان سرپرست فرمانداری گلپایگان در خصوص نظارت بر عرضه نوشت افزار دانش آموزی جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

کلاس مشاوره شیر دهی اواخر نارسی

بدین وسیله تاریخ برگزاری ،همچنین تاریخ و کد پیش آزمون و پس آزمون کلاس مشاوره شیر دهی اواخر نارسی طبق جدول ذیل جهت اطلاع همکاران بارگذاری می گردد:

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS