صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما

 

 

 

کمیته بیماریهای منتقله از راه آب وغذا و التور چاپ

در تاریخ 21/2/91کمیته بیماریهای منتقله از راه آب وغذا و التور شهرستان با حضور مدعوین در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان تشکیل گردید.

در این جلسه تصمیاتی پیرامون،

1-شناسایی نقاط و تامین کلر آب آشامیدنی بهداشتی در مناطق شهری و روستایی شهرستان ،

2-تشدید نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی به خصوص سالن ها و باغ های پذیرایی و اماکن عمومی،

3-نصب تابلو آب آشامیدنی قابل شرب در کلیه شهرستان و تامین آب

4-پیگیری خانوارهایی که بدون آب در حاشیه شهر زندگی میکنند،

اتخاذ گردید.

 

حاضرین در سایت

 2 مهمان حاضر