previous pauseresume next

روز بهورز بر همه گل واژه های صلابت مبارک باد

فرارسیدن ۱۲ شهریور، روز بهورز را خدمت شما بهورزان عزیز تبریک عرض نموده و از خدمات ارزنده تان در حوزه سلامت تقدیر و تشکر می نمائیم .امیداست همواره در پناه حق؛ موفق و موئد بوده و در وظایف خطیر و گسترده خویش بیش از پیش در جهت ارتقاء سلامت مردم کوشا و پویا باشید.