previous pauseresume next

تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید علیرضا نکونام در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۶

به پیوست نامه شماره ۳۷۳۳ فرماندار شهرستان در خصوص تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید علیرضا نکونام در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۶ بارگذاری می گردد.

فایل پیوست: