previous pauseresume next

بیست و سومین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان

بمناسبت گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب و طبق تقویم ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،بیست و سومین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان برگزار می گردد.

لذا در این خصوص نماینده ورزشی واحد با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی رشته های ورزشی خانمها و آقایان در جلسه گردهمایی و قرعه کشی رشته های تیمی(راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶/۱۰/۱۳۹۶)در محل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه (جنب سالن شهید موحدی) حضور بهم رساند . پذیرش تیمها در این دوره از مسابقات پس از انجام قرعه کشی امکان پذیر نخواهد بود.

ضمناً ثبت نام و قرعه کشی رشته های انفرادی طبق جدول ضمیمه در زمان شروع مسابقات انجام می پذیرد.

*واحدهای متقاضی می بایستی فرم ضمیمه را کامل و با تایید و مهر مسئول واحد و کارگزینی محل خدمت به مدیریت تربیت بدنی تحویل نمایند.

 

شرایط عمومی

رشته های ورزشی

فرم مشخصات

جدول زمان بندی رشته های ورزشی انفرادی ویژه خانمها