previous pauseresume next

بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم

متن پیوست در رابطه با راهبردهای سواد سلامت می باشد. لازم است همکاران محترم جهت ارتباط موثرتر با گیرندگان خدمت از راهبردهای سواد سلامت استفاده نمایند.