previous pauseresume next

اطلاع رسانی کلاسهای آمادگی زایمان

بارداری و زایمان یک فرایند طبیعی است. عدم آگاهی  و ترس از ناشناخته های دوران بارداری باعث  ایجاد اضطراب در مادران می شود که با افزایش ترشح هورمونهای استرس ،احتمال زایمان زودرس ،عدم پیشرفت زایمان ،تولد نوزاد کم وزن بیشتر می شود.لذا بادعوت از مادران باردار جهت شرکت در کلاسهای آمادگی زایمان قصد داریم آنها را با بارداری ،زایمان و پس از زایمان  اشنا نماییم.اگاهی مادر در مورد توانائی های بدنش برای انجام زایمان طبیعی ،به او کمک می کند تا زایمان را هدایت کردهو بر درد و ترس و نگرانی خود غلبه نماید. با شرکت در کلاس و با دیدن فیلم اموزشی ،اگاهی  لازم برای رویارویی با این دوران را پیدا می کندو علاوه بر ان میتوانددر انجام زایمان نقش فعال و موثر داشته باشد .کلاسهای امادگی زایمان از هفته ۲۰-۳۷ بارداری و طی ۸ جلسه برگزار می شود . زمان هر جلسه حدود ۹۰ دقیقه است. در هر جلسه ابتدا مطالب شفاهی و سپس مهارت ها به صورت عملی آموزش داده می شود.کتاب و فیلم آموزشی نیز در اختیار مادر قرار می گیرد.یکی از اعضا خانواده ،دوستان یا بستگان زن باردار می تواند به همراه وی در کلاس شرکت کرده مطالب و مهارت ها را بیاموزد و در هنگام زایمان حضور داشته باشد.این کلاسها مطابق برنامه زمانبندی زیر برگزار می گردد:روزهای یک شنبه      -     ساعت ۱۰-۱۲          -  مرکز خدمات جامع  سلامت صحت (خیابان شهید رجایی)                      تلفن:۵۷۴۲۲۸۵۲روزهای سه شنبه       -      ساعت ۸-۱۰             -مرکز خدمات جامع سلامت عظیمی  خیابان امام حسین (ع)                     تلفن:۵۷۴۲۲۲۷۸روزهای سه شنبه       -      ساعت ۱۰-۱۲         -  مرکز خدمات جامع سلامت گوگد (خیابان ایت ا.. گلپایگانی گوگد)            تلفن: ۵۷۳۳۰۰۹۳روزهای سه شنبه        -     ساعت ۹-۱۱           -   بیمارستان امام حسین (ع)                                                              تلفن ۵۷۲۴۱۰۲۰جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز بهداشتی مراجعه و یا با شماره تلفن ۵۷۴۳۷۱۴۹ تماس حاصل فرمائید.